Privātuma politika

ITEMS SIA apņemas saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami ITEMS SIA komercdarbības veikšanai un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei:

  • Vārds, uzvārds
  • Adrese
  • Tālruņa numurs
  • E-pasta adrese
  • Piegādes numurs
  • IP adrese

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams ITEMS SIA un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Par Personas datiem jāsaprot tāda informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar jums, vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši jūs identificēt.

Datus, kurus jūs mums sniedzat ir nepieciešami, lai varētu jums kvalitatīvi izpildītu pasūtījumus, uzlabot tīmekļa vietni sonoff.lv un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, citos saistītos gadījumos, un saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Jūs piekrītat, ka jūsu Personas datus varam nodot sadarbības partneriem, piemēram, sūtījuma piegādei, lai nodrošinātu jūsu pasūtījuma izpildi, un ja nodošana ir nepieciešama (1) lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu, (2) lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs, (3) nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. ITEMS SIA nodrošinās adekvātu aizsardzību Personu datu nodošanā sadarbības partneriem.

Jūsu sniegtie Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1. un 2.punktu.

Personas dati maksājumu izpildei

Ja ir izvēlēta pasūtījuma apmaksa tiešsaistē, Jūs iekrītat, ka ITEMS SIA pasūtījuma maksājuma izpildei nepieciešamos Personas datus nodot pilnvarotajiem apstrādātājam kevin. (īpašnieks Kevin EU, UAB, Lietuva)

Personas dati pasūtījuma piegādei

Ja ir izvēlēta piegāde, Jūs piekrītat, ka ITEMS SIA pasūtījuma piegādes izpildei nepieciešamos Personas datus nodod līgumpartneriem Omniva SIA, DPD Latvija SIA, Venipak Latvija SIA vai Itella Logistics SIA.

Personas dati analītikā

Saņemtie dati tiek apstrādāti sonoff.lv tīmekļa vietnē un netiek sūtīti uz citiem serveriem. Trešajām personām nav piekļuves pie analītikas datiem.

Analītikai tiek anonimizēti šādi dati: apmeklētāja IP adrese līdz pēdējam baitam, nomainīta lietotāja ID uz pseidonīmu, pasūtījuma numurs.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības (1) saņemt par jums pārvaldīto Personas datu informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, (2) Personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi, (3) Personas datu iznīcināšanu, (4) un citas tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Lai saņemtu informāciju par jums pārvaldītiem Personas datiem, lūdzu sazinieties ar mums.
https://sonoff.lv/kontakti/

Personas datu dzēšana

Pietekums par perosnas datu un konta dzēšanu ir pieejams šeit:
https://sonoff.lv/pieprasijums-personas-datu-dzesanai/

Politikas grozījumi

Privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Privātuma politikas piekrišana

Lietojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat ITEMS SIA Privātuma politikai.

Mainoties Privātuma politikai un turpinot lietot ITEMS SIA tīmekļa vietni, jūs apliecināt Privātuma politikas izmaiņām.

Ja nepiekrītat Privātuma politikai, jums nav tiesību apmeklēt šo tīmekļa vietni.